DISTRIBUCIÓ CHOVACUSTIC

DISTRIBUCIÓ CHOVACUSTIC

CHOVACUSTIC és un sistema idoni per aïllament acústic de sostres, sistemes de construcció modulars (mampares, envans de guix laminat, pantalles acústiques etc.), tractaments acústics en sostres de locals com bars, restaurants i sales de festes.

Compostos i emplafonis multicapa formats per una làmina viscoelàstica d’alta densitat adherida a una fibra de polièster, un feltre tèxtil, una làmina de polietilè o panell de llana de roca.

IMPERSEGRE

Gràcies als nostres més de 23 anys d'experiència, solucionem qualsevol problema d'impermeabilització i aïllament de forma més eficaç i ràpida.