DISTRIBUCIÓ DANOSA BANDES FONODAN

DISTRIBUCIÓ DANOSA BANDES FONODAN

Bandes autoadhesives DANOSA compostes per una làmina acústica de 2 mm de gruix i un polietilè reticulat.

 

Recomanem per absorbir la ressonància pròpia dels elements constructius rígids com per exemple la perfileria dels envans secs, les corretges de cobertes lleugeres (Fonodan convencional) o els baixants de PVC (Fonodan Baixants).

IMPERSEGRE

Gràcies als nostres més de 23 anys d'experiència, solucionem qualsevol problema d'impermeabilització i aïllament de forma més eficaç i ràpida.