Distribució

No sols distribuïm les millors marques del mercat

T’assessorem en el teu projecte perquè tinguis la total confiança d’haver triat els productes adequats.

23 anys d’experiència en el sector ens han ajudat a reconèixer sempre la millor solució als problemes d’impermeabilització i aïllament. Únicament treballem amb les marques i els productes que ens han demostrat que mereixen una total confiança per la seva contrastada qualitat, rendiment i durabilitat.

Accés Ràpid | SIKA® · CHOVA® · DANOSA® | Catàleg

SIKA®


DISTRIBUCIÓ SIKAFILL PER COBERTES I TERRASSES

SIKAFILL és un revestiment elàstic de consistència cremosa, a base de copolímers estirè-acrílics en emulsió aquosa, amb fibres de vidre, que una vegada sec forma una pel·lícula flexible, impermeable i duradora.

SOL·LICITA'NS PRESSUPOST!
 

DISTRIBUCIÓ SIKA COTETERM PER FAÇANES

El sistema SIKA Coteterm disposa de diverses certificacions i compleix amb les nombroses normatives d’obligat compliment per a les intervencions en façanes basades en el seu comportament a foc, pluja, vent i altres elements naturals. Els nostres productes d’impermeabilització de façanes no sols compleixen amb els criteris funcionals obligatoris, sinó que també mantenen l’aspecte únic pensat per cada edifici. El sistema disposa de diversos productes com a morters de fixació, malles de fibra de vidre, perfils de cantonada i més per a proporcionar una solució integral i còmoda que respon a totes les necessitats d’impermeabilització de façanes.

SOL·LICITA'NS PRESSUPOST!
 

DISTRIBUCIÓ SIKAFLOOR

Sistemes de revestiment gamma Sikafloor amb la més alta resistència al desgast. Els aparcaments estan subjectes a elements com els fluids automotrius i la càrrega de tràfic de vehicle i persones. Aquests sistemes disposen de resistència al lliscament, resistència química, estabilitat UV i completa impermeabilitat.

SOL·LICITA'NS PRESSUPOST!
 

DISTRIBUCIÓ SIKAMONOTOP I SIKAREP

Gamma Sikamonotop i Sikarep per a projectes de reparació, reforç, restauració d’estructures de formigó depenent de la necessitat de cada projecte. Disposem de morters de reparació tixòtrops, classes R2, R3 i R4, amb excepcional facilitat d’ús i elevada resistència a la fissuració. Aplicació interior-exterior, horitzontal-vertical. També aptes per a farciments de cavitats, reparació i execució d’arestes i petits treballs de reparació vertical.

SOL·LICITA'NS PRESSUPOST!
 

DISTRIBUCIÓ SIKALASTIC 1K

La gamma Sikalastic 1K utilitza membranes líquides impermeabilitzants monocomponents a base de poliuretà i morters cimentosos. Solucions molt econòmiques i de fàcil aplicació fins i tot en superfícies verticals. Ideal per a impermeabilització de dipòsits gràcies al seu ràpid curat, la seva bona adhesió a la majoria de suports i la seva flexibilitat fins i tot en situacions de baixes temperatures.

SOL·LICITA'NS PRESSUPOST!
 

CHOVA®


DISTRIBUCIÓ CHOVAIMPACT

Làmines anti impacte de polietilè de cel·les tancades i estanques d’aïllament acústic per a evitar sorolls de passos i caigudes d’objectes que són transmesos als pisos adjacents. Ofereix una alta durabilitat contra l’envelliment sota càrrega contínua.

Ho recomanem per a l’aïllament acústic a soroll d’impacte en edificis com a habitatges, escoles, oficines, hotels etc. Es pot implementar tant en aplicacions sota solera de morter com en parquet o tarima flotant. Diverses opcions depenent del grau d’aïllament i el gruix.

SOL·LICITA'NS PRESSUPOST!
 

DISTRIBUCIÓ CHOVANAPA

La gamma CHOVANAPA està formada per mantes o panells semirígids de fibres de polièster, que gràcies a la seva estructura porosa posseeixen un elevat coeficient d’absorció acústica i una baixa conductivitat tèrmica. Material innocu, que no desprèn fibra i és agradable al tacte. Té un bon comportament de reacció al foc sent poc combustible (B-s1, dO).

Recomanem la seva aplicació com:

 • aïllament tèrmic en cobertes inclinades
 • aïllament tèrmic en façanes amb extradossats de placa de guix laminat
 • complement de l’aïllament acústic en envans de placa de guix laminat.
SOL·LICITA'NS PRESSUPOST!
 

DISTRIBUCIÓ CHOVAPREN

Panells rígids i semirígids d’escuma aglomerada de poliuretà que funcionen com a complement de l’aïllament tèrmic i acústic de placa de guix laminat en sistemes adherits.

Aplicació en forjats i sòls. Protegeix del soroll d’impacte. Disponible també en la versió amb tractament ignífug.

SOL·LICITA'NS PRESSUPOST!
 

DISTRIBUCIÓ CHOVACUSTIC DECO

Plaques decoratives CHOVA, absorbents de sorolls, que eliminen el ressò i l’excés de reverberació. Tenen un comportament idoni al foc i només és necessari cobrir l’equivalent al 30% de l’espai de la sala per a gaudir dels beneficis que comporta.

 

Solucions especialitzades en funció de les característiques del local. Recomanem per:

 • restaurants
 • oficines
 • locals públics
 • sales d’assaig
 • sales de Home Cinema, estudis d’enregistrament, ràdio o TV

 

SOL·LICITA'NS PRESSUPOST!
 

DISTRIBUCIÓ CHOVACUSTIC

CHOVACUSTIC és un sistema idoni per aïllament acústic de sostres, sistemes de construcció modulars (mampares, envans de guix laminat, pantalles acústiques etc.), tractaments acústics en sostres de locals com bars, restaurants i sales de festes.

Compostos i emplafonis multicapa formats per una làmina viscoelàstica d’alta densitat adherida a una fibra de polièster, un feltre tèxtil, una làmina de polietilè o panell de llana de roca.

SOL·LICITA'NS PRESSUPOST!
 

DISTRIBUCIÓ VISCOLAM

CHOVA VISCOLAM és una làmina viscoelàstica d’alta densitat, armada, de base bituminosa amb polímers. La disponibilitat en diversos nivells de gruix i pes assegura l’adequació de l’aïllament per a qualsevol mena d’obra. També disponible en versió autoadhesiva.

Recomanem per a:

 • solucions d’aïllaments de reduït gruix en obres de rehabilitació
 • solucions de reforç de l’aïllament dels materials de tabaqueria seca i les construccions en fusta
 • solucions de disseny de diversos dispositius acústics com a portes, mampares etc.
 • aïllament acústic i reducció de vibracions en estructures de xapa metàl·lica
SOL·LICITA'NS PRESSUPOST!
 

DANOSA®


DISTRIBUCIÓ DANOSA BANDES FONODAN

Bandes autoadhesives DANOSA compostes per una làmina acústica de 2 mm de gruix i un polietilè reticulat.

 

Recomanem per absorbir la ressonància pròpia dels elements constructius rígids com per exemple la perfileria dels envans secs, les corretges de cobertes lleugeres (Fonodan convencional) o els baixants de PVC (Fonodan Baixants).

SOL·LICITA'NS PRESSUPOST!
 

DISTRIBUCIÓ DANOSA ROCDAN PANELLS ABSORBENTS

Panells de llana de roca hidrofugada o tèxtil, aglomerada amb resines termoenduribles.

 

S’utilitzen com absorbents en cambres d’aire i extradossats. També poden utilitzar-se en combinació amb IMPACTODAN, per aïllar el soroll d’impacte en locals públics.

SOL·LICITA'NS PRESSUPOST!
 

DISTRIBUCIÓ DANOSA IMPACTODAN Y CONFORDAN

Làmines flexibles de polietilè reticulat.

 

S’utilitzen sobre el forjat, abans d’abocar la solera o recrescut de morter, per atenuar el soroll d’impacte en habitatges, hospitals, hotels i en general en tota mena d’edificis.

SOL·LICITA'NS PRESSUPOST!
 

DISTRIBUCIÓ DANOSA MEMBRANA ACÚSTICA

Làmines d’alta densitat per a aconseguir un major rendiment acústic. La seva gran densitat i plasticitat li permeten actuar com a substitut de les planxes de plom, permetent una gran atenuació del soroll de baixa freqüència produït per la ressonància entre panells de guix laminar.

 

Tenim disponibilitat de diverses opcions de gruix i capacitat d’aïllament per trobar l’opció ideal per al seu projecte.

SOL·LICITA'NS PRESSUPOST!
 

DISTRIBUCIÓ DANOFON, ACUSTIDAN Y SONODAN PLUS

Materials multicapa per a aïllaments a baixes, mitjanes i altes freqüències. Són productes dissenyats específicament per a l’aïllament acústic a soroll aeri. Estan composts per Membranes Acústiques Danosa (M.A.D) i materials absorbents de diferents rendiments.

 

S’usen indistintament per l’aïllament de murs i sostres tant en habitatges com en locals comercials. El sistema funciona com un ressonador de membrana (aïllant a baixa freqüència) amb material porós a banda i banda (aïllant a freqüències mitjanes i altes).

 • DANOFON: Panell multicapa per aïllament acústic de divisòries
 • ACUSTIDAN 16/2 i 16/4: Panell multicapa per aïllament d’extradossats
 • SONODAN PLUS autoadhesiu: Panell multicapa per aïllament de locals amb grans exigències acústiques. Es basa en la vibració d’un ressonador membrana (aïllant a baixes freqüències) sobre material elàstic (anti impacte)
SOL·LICITA'NS PRESSUPOST!
 

Catàleg


Som distribuïdors

IMPERSEGRE

Gràcies als nostres més de 23 anys d'experiència, solucionem qualsevol problema d'impermeabilització i aïllament de forma més eficaç i ràpida.