Hotel OD

Hotel OD

Adecuació i impermeabilització d’hotel a Barcelona. Cobertes, murs i baixants han estat tractats amb els nostres processos de impermeabilització.

IMPERSEGRE

Amb més de 23 anys d'experiència, IMPERSEGRE té una dilatada experiència en el món de les impermeabilitzacions.

Social Media

Facebook
Twitter